GIFTEN, DONATIES EN NALATENSCHAP

U kunt ons steunen met een eenmalige gift, een maandelijkse donatie of een nalatenschap. Hiermee bekostigen we onze operationele kosten, de transporten en projecten in Oekraïne en Oost-Europa.

Met een periodieke schenking zijn donaties – groot en klein – fiscaal aftrekbaar. Zonder bezoek aan de notaris. Als u uw donatie voor minimaal vijf jaar vastlegt als periodieke schenking, dan kunt u dit als gift aftrekken van de belasting. U krijgt dan een deel van het geschonken bedrag terug van de belastingdienst. Wilt u meer informatie of gebruik maken van een modelovereenkomst van de belastingdienst? Neem dan contact op met onze penningmeester Jan Mauritz.

Nalatenschap

U kunt een geldbedrag of goed (bijvoorbeeld waardevolle spullen of een huis) nalaten aan de Stichting Kinderen in Nood. Dit heet een legaat door erfstelling, waarbij u Kinderen in Nood benoemt als (mede-) erfgenaam. Hierbij gaat er een door u bepaald percentage (vrij van erfbelasting) naar onze steun aan Oost-Europese kinderen en gezinnen in nood. U kunt zelf bepalen welke notaris u begeleidt in het opstellen en registreren van het testament. U behoudt volledige controle over uw testament en kunt op elk moment wijzigingen laten aanbrengen.

Stichting Kinderen in Nood is ANBI-gecertificeerd. U kunt een donatie overmaken naar bankrekeningnummer NL49 RABO 0383 7742 41 of NL73 INGB 0006217861 t.n.v. Stichting Kinderen in Nood in Bussum. Goede doelen die als ANBI zijn aangewezen hebben een beschikking ontvangen waarin een uniek nummer staat: het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer). In de voorbeeldformulieren van de belastingdienst moet een goed doel dit individuele RSIN invullen. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194013, RSIN 0079.61.121.

Doneer via deze link.

Voor meer informatie kunt u mailen naar Jan Mauritz, penningmeester@kindereninnood.nl

 

Home Steun ons Giften, donaties en nalatenschap