MISSIE & VISIE


Stichting Kinderen in Nood draagt bij aan de primaire ondersteuning van kansarme kinderen, gezinnen en hulpbehoevenden die in een noodsituatie verkeren.  Hierbij ligt de focus op Oost-Europa.
Alle donaties gaan direct naar hen die dit het hardst nodig hebben.

Kleding

Inzamelen van voedsel, kleding, schoenen en medische hulpmiddelen

Transporten

Het organiseren van transporten naar Oost-Europa

Weeshuizen

Ondersteunen van wees- en kindertehuizen, scholen, ziekenhuizen en vluchtelingen

Financieel

Inzamelen van donaties voor financiering van projecten en operationele kosten

ANBI

Voldoen aan ANBI-keurmerk en deze behouden

Voedsel

Tegen de laagst mogelijke kosten gezinnen voorzien in hun eerste levensbehoefte

HOE DOEN WE DAT


Met vele vrijwilligers zorgen voor continuïteit van de stichting. Het Comité van Aanbeveling onderhoudt contacten met bedrijven en sponsoren. Bestuursleden zorgen voor marketing, sponsorwerving, acties, bijeenkomsten en bepalen de strategie van de stichting. Via de website, de nieuwsbrief en social media werven wij actief donaties en melden we onze activiteiten. Donateurs en sponsoren ondersteunen de stichting actief. In elk land hebben wij lokale aanwezigheid en worden goederen persoonlijk overhandigd.

Home Missie en Visie