Overslaan en naar de inhoud gaan

Archief

Voor de historie van 30 jaar hulp verwijzen we graag naar ons Jubileumboek van september 2020 en de laatste Nieuwsbrieven.

September 2020 - Verbouw 1e verdieping ergotherapeutisch centrum in Nefelejcs (Oekraïne).

In de zomer ontvingen wij een brief van Judit Zan Fabian, hoofd van de Stichting Nefelejcs, en programmadirecteur van het Center Nefelejcs in Mezövári (ingekort):

Vanwege een afwijzende houding ten opzichte van mensen met een handicap door de samenleving en een gebrek aan instellingen die de capaciteiten van kinderen met een beperking bevorderen, worden ze vaak thuis gehouden. De Transcarphatian Reformed Church (TRC) heeft de afgelopen jaren twee kinderdagverblijven opgericht onder leiding van Stichting Nefelejcs: Nefelejcs Center in Mezövári en Elim Center in Hetyen.

Het hoofddoel van de centra is om kinderen op de leiden voor zelfstandigheid, huiselijkheid, hygiëne en om de passieve kinderen mee te nemen in verschillende activiteiten.

In Transcarpathia is de vooruitgang van deze kinderen erg hoog wanneer ze naar een revalidatiecentrum komen en professioneel opgevangen worden. Bijna alle kinderen konden hun zelfstandigheid opmerkelijk ontwikkelen, aangezien ze hun kleren konden aantrekken, zonder hulp konden eten en zelfs velen van hen leerden lezen en goed. Vooral de ervaring om deel uit te maken van een gemeenschap en het huis te kunnen erlaten zoals anderen, is spannend voor deze kinderen.

In Mezövári zijn er 52 CTWD die deelnemen aan verschillende activiteiten en individuele lessen.

De ouders moeten vanaf het begin betrokken zijn. Vaak moeten ze er rustig van worden overtuigd dat ze hun kind naar een revalidatiecentrum zullen sturen. Velen van hen  schamen zich nog steeds om een kind met een handicap te krijgen. Hoewel de kinderen regelmatig in het revalidatiecentrum zijn, blijven ze toch meer thuis. Daarom is het belangrijk dat de ouders op de hoogte zi9jn van de maatregelen en de voorgang van hun kinderen en zelfs in dezelfde richting kunnen bijdragen. Het centrum in Mezövári heeft goede ervaringen om alles op te schrijven, dat is gedan in een boekje dat de kinderen dagelijks mee naar huis nemen.

Met de hulp van vele buitenlandse supporters heeft het centrum de afgelopen jaren kunnen vernieuwen, maar het moet nog waat renovaties op de bovenverdieping doen voor speciale activiteiten met kinderen met een handicap. De tweede verdieping wordt een ontwikkelaarssectie voor CTWD met educatieve programma-activiteiten. Om dat deel af te werken hebben we 7.000 euro nodig voor de materialen en arbeidskosten.

Momenteel werkt Stichting Kinderen in Nood samen met de Sta-op stichting uit Leeuwarden, om de benodigde € 7.000 op te halen om de laatste slag te maken qua vloerbedekking en verdere inrichting.

Râmnicu Sărat

Stichting Kinderen in Nood voerde in de jaren 90 een prachtig project uit bij CITO, een instelling voor jongeren met een beperking in Râmnicu Sărat, Roemenië. Na het moderniseren van de instelling hebben we mogelijkheden gecreëerd om jongeren op te leiden tot timmerman of naaister. Momenteel wordt hier meubilair gemaakt dat vervolgens verkocht wordt aan hotels en aan overheidsinstellingen. De meisjes maken bedlinnen dat weer verkocht wordt aan hotels. Een groot aantal kinderen heeft na hun opleiding een baan gevonden bij plaatselijke bedrijven!

Om te zorgen voor voldoende voedsel hebben we op diverse projecten varkens, koeien en kippen gekocht. Kinderen leren op een educatieve wijze te zorgen voor deze dieren. Bij CITO hebben we zelfs, na overleg met de overheid, 30 hectare bouwland in bruikleen gekregen om zo ook kinderen op te leiden voor het boerenbedrijf. Sponsoren en acties hebben ervoor gezorgd dat we ook een tractor, een zaaimachine en een ploeg hebben kunnen kopen. Hiermee is eigenlijk de keten rond. Zo zorgen we als stichting voor warmte, eten, educatie en toekomst.

Onze sponsoren